Hřebčín Kladruby nad Labem opět otevřen

Rozsáhlá rekonstrukce kladrubského hřebčína jako unikátní historické památky, jejíž jedinečnost je založena na více než pět set let trvajícím vztahu člověka a koní, byla dokončena. Koně se do hlavního stájového areálu vrátili po necelých dvou letech. V rámci obnovy hřebčína bylo zrekonstruováno 16 národních kulturních památek a 1 kulturní památka. Rozsah rekonstrukce byl veliký, kromě hlavního stájového areálu s přilehlými dvory Františkov a Josefov prošel rekonstrukcí také zámek, kostel sv. Václava a Leopolda, kočárovna a postrojovna, kaple povýšení sv. Kříže, tři obytné domy, lesovna a bývalá vodárenská věž. Úpravou prošla i některé volná prostranství a došlo i na restaurování sousoší.

Na rok 2016 jsou již plánované akce pro veřejnost, jejichž součástí budou i oslavy otevření hřebčína po rekonstrukci. Diváci se mohou těšit na vystoupení starokladrubských koní.

Cílem projektu bylo navrácení původního klasicistního vzhledu, a to včetně zelené fasády. Hřebčín se pro rekonstrukci chce více přiblížit laické i odborné veřejnosti. Pro návštěvníky například vzniknou zcela nové prohlídkové trasy.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě, byl založen v polovině 16. Století. V kladrubském hřebčínu jsou chováni starokladrubští bělouši. Vraníci jsou chováni v hřebčínu ve Slatiňanech. V Kladrubech je ustájeno cca 250 běloušů, ve Slatiňanech přibližně 250 vraníků.

Hřebčín včetně plemena starokladrubského koně je od roku 1995 vyhlášen státní kulturní památkou. Starokladrubský kůň se tak stal prvním a jediným živým tvorem požívající památkářské ochrany. Díky statutu státní kulturní památky je na starokladrubského koně oficiálně nahlíženo jako na živé umělecké dílo, srovnatelné s obrazy, sochami nebo architekturou raného novověku.

Starokladrubští bělouši byli původně využíváni pro ceremoniální účely, starokladrubští vraníci pro církevní hodnostáře. Ještě dnes působí starokladrubští bělouši z Národního hřebčína v původní funkci u švédského a dánského královského dvora.   Hřebec Favory Alta byl svatebním darem České republiky Williama a Kate, do Anglie však neodcestoval a hřebec je ustájený v Kladrubech. Na žádost královského páru dostal do jména dovětek „ 30 Cambridge“, jeho celé jméno tedy zní Favory Alta XXI – 30 Cambridge.

Školní výlety:
Výlety pro seniory:

Fotogalerie: