Kladrubský bělouš, zámek Kačina nebo Kutná Hora

Výlet do světoznámého, nově zrekonstruovaného hřebčína založeného již v roce 1569. Od r. 1770 je zde nepřetržitý chov kladrubských běloušů. Prohlídka historického hřebčína, stájí a výběhů je zakončena projížďkou v povozu taženém koňmi.

Odpoledne prohlídka romantického zámku Kačina (klídek a pohoda) nebo Kutné Hory pro starší děti.

Období: duben – říjen
Kategorie: MŠ, ZŠ

Cena: MŠ od 470   ZŠ od 540

Fotogalerie:
Hřebčín Kladruby

Zámek Kačina

Kutná Hora