Výlety pro školy – informace

Základní informace k zájezdům

Paušální úhrada nákladů – v případě splnění podmínek daných katalogem náleží organizátorovi zájezdu (učitel/učitelka) částka 200 Kč za půldenní výlet a 400 Kč za celodenní výlet za výdaje spojené s objednáváním zájezdu a vybráním peněz.

Odjezd i příjezd autobusu je vždy zajištěn od školy.

Platba je prováděna zpravidla hotově při nástupu do autobusu v den konání zájezdu podle skutečného počtu účastníků. Bezhotovostní platbu je nutno předem projednat.

Cena zájezdu propočtená na jedno dítě je uvedena za nabídkou každého zájezdu. Pro mateřské školy je cena barevně zvýrazněna, pro základní školy bez zvýraznění.

Cena je odstupňována podle počtu účastníků (platících dětí) a to 49–40 (39–35). Minimální počet dětí je 35. Doprovod zdarma: 2–4 pedagogové u mateřských škol nebo 2–3 pedagogové u základních škol. U dětí starších 12 let je maximální počet účastníků 49 osob včetně doprovodu. (Při větším počtu možno po dohodě zajistit větší autobus.)

V ceně každého zájezdu je zahrnuto organizační zajištění (rezervace apod.), doprava, veškeré vstupy a průvodce, který se o zájezd stará od odjezdu do příjezdu. Ceny uvedené v tomto katalogu platí od března 2015 do vydání dalšího katalogu.

Při výrazné změně vstupních cen (doprava, vstupné ap.) si c. a. traVEZ vyhrazuje právo na dodatečné překalkulování cen a dále možnost účtovat za přistavení autobusu ve výši max. 40 Kč/os.

Jak objednávat výlety

Telefonicky na tel. č.: 272 952 528: nejčastější a nejpohodlnější způsob. Možnost okamžitého zodpovězení dotazů, operativní vyhledávání termínů atd. Nebojte se telefonovat i ve večerních hodinách. V případě nepřítomnosti zanechte vzkaz na záznamníku s uvedením spojení, kde budete k zastižení přes den nebo v podvečerních hodinách.

E-mailem na travez.veselkova@seznam.cz: pro objednávání výletu můžete využít elektronické pošty. V tomto případě uvádějte školu, o jaký výlet máte zájem, v jakém období (s uvedení náhradních termínů), počet dětí a třídu. Obratem budete kontaktováni.

Fotodokumentace výletu zdarma: v případě zájmu c.a. zajišťuje fotodokumentaci celého výletu zdarma. Služba je poskytována do naplnění kapacity. Podmínka: zájemce si musí samostatně zajistit SD kartu s příslušnou kapacitou, na kterou bude akce zaznamenána. Po skončení si tuto kartu odnáší a je držitelem autorských práv k obrázkům.

Storno podmínky

V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka 48 hod. a méně před započetím zájezdu účtuje c. a. traVEZ zákazníkovi storno poplatek ve výši 1000 Kč / půldenní zájezd a 1500 Kč / celodenní zájezd s připočtením již uhrazených rezervací.

Veškeré vaše případné dotazy týkající se uvedených zájezdů ochotně zodpovíme na telefonu 272 952 528. V případě nepřítomnosti zanechte laskavě vzkaz na záznamníku s uvedením telefonního spojení nejlépe na soukromý telefon.