Bahenní sopky, motýlí farma, Františkovy lázně

Kategorie: výlety pro seniory. Národní přírodní rezervace SOOS je evropskou raritou. Rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách, vytváří ojedinělou faunu i flóru. Naučná stezka vede po dně vyschlého slaného jezera.

REZERVACE HÁJEK-SOOS  byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha. Je jednou z našich nejvýznamnějších přírodních rezervací s rozsáhlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Typické pro přírodní rezervaci SOOS jsou bublající bahenní sopky, tzv. mofety.Přímo po dně vyschlého slaného jezera dnes prochází naučná stezka, která je 1,2 km dlouhá a vede po dřevěných chodníčcích. Navštívit rezervaci stojí za to kdykoliv v průběhu roku, protože v každém ročním období se bahenní sopky různě projevují, například navštívíte-li SOOS za deštivého počasí, naskytne se vám pohled na bublající mofety. V rezervaci SOOS je opravdu bohatá fauna i flóra a nachází se zde evropská rarita, tzv. křemelinový štít (nahromaděná křemelina ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera). Díky původně slanému jezeru, které se zde nacházelo, rostou v rašeliništi slanomilné rostliny (opravdovou raritou je slanomilná orchidej korálice trojklanná).

V areálu rezervace SOOS kromě se naučné stezky nachází muzeum SOOS s expozicemi „Příroda SOOSu“, „Příroda Chebska“, „Ptačí svět“ a pavilon s expozicí „Dějiny země“ a paleontologie s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. Součástí areálu je také stanice pro záchranu živočichů, daňčí obora, přírodní geologický park a odpočinková zóna s občerstvením.

Cestou z rezervace SOOS můžete navštívit MOTÝLÍ FARMU v Žírovicích, kde se nachází skleník s tropickými rostlinami a živými motýly. Od vajíčka přes housenku, kuklu až po živého motýla se před vámi odehraje celý cyklus života.

Odpoledne zastávka ve FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH. Františkovy Lázně jsou malebné město umístěné uprostřed krásných parků a lesoparků. Okouzlující město má šachovnicový půdorys s architekturou z přelomu 18. a 19. století, je zde k vidění řada empírových a klasicistních budov. Nejznámějšími prameny jsou Františkův a Luisin pramen. Oba lázeňské pavilony, v nichž prameny vyvěrají, patří mezi nejkrásnější stavby a zároveň symboly Františkových Lázní.

Návštěvu Františkových lázní lze zaměnit za návštěvu Chebu. Změnu je třeba nahlásit předem!

výlety pro senioryObdobí:

  • březen -17 listopadu, i v pondělí rezervace SOOS
  • duben – září Motýlí dům mimo pondělí

Cena výletu: 510 Kč (bez vstupného)

Cena vstupného:

  • rezervace SOOS 30/80/90 Kč/os (děti 6 – 15 let/senioři +65/dospělí)
  • Motýlí dům 20/40/70 Kč/os

výlety pro senioryFotogalerie:
SOOS

Motýlí dům


Františkovy lázně

Cheb