Historické výlety

Níže vám představujeme naši nabídku celodenních výletů zaměřených na historii. V případě, že jste si nevybrali žádný výlet, neváhejte nás kontaktovat. Pro nás není žádný problém připravit pro vás výlet podle vašich požadavků. Mimo jiného se dají programy celodenních výletů zkrátit a pozměnit a u půldenních výletů se mohou rozšířit. Jsme tu od toho, abychom vyšli vstříc vašim cestovatelským představám.

Červená Lhota, Jindřichův Hradec

Zámek Červená Lhota, hrad a zámek Jindřichův Hradec. Výlet s mnoha "nej". Návštěva vodního zámku Červená Lhota, který patří k nejkrásnějším a nejpohádkovějším zámkům u nás. Hrad a zámek Jindřichův Hradec patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České Republice. V zahradě se nachází zámecký zahradní Rondel, jedna z nejpůvabnějších staveb evropské renesance. Chloubou zámku je stále funkční černá kuchyně, nejzachovalejší kuchyňský prostor evropského středověku.

Valtice - zámek, bylinky, víno

Zámek Valtice, bylinková zahrada, zámecký sklep. Zámek Valtice je součástí unikátního Lednicko-valtického areálu. Barokní valtický zámek sice u veřejnosti nedosahuje popularity neogotické Lednice, z historického hlediska ji však převyšuje. Byl rezidencí mocného rodu pánů z Lichtenštejna, který jej vlastnil 550 let. Součástí zámecké zahrady (vstup zdarma) je bylinková zahrada. Kuriozitou je „jedlý“ záhon s rychle rostoucími bylinkami, vhodnými k časté sklizni – ochutnat můžete třeba potočnici, šruchu nebo jedlé chryzantémy. Můžete si vybrat některý z tvořivých programů zaměřených na využití bylin v kuchyni a k domácímu léčení. Zámecký sklep je nejstarším sklepem ve Valticích. Možnost degustace a nákupů.

Nechanice, Karlova Koruna, Poděbrady

Zámek Hrádek u Nechanic, zámek Karlova Koruna, Poděbrady. Návštěva zámku překrásného zámku, který byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů. Prohlídky jsou přizpůsobeny pro vozíčkáře. Zámek Karlova Koruna dal postavit hrabě Kinský. Stavba patří do období vrcholného baroka. Kolem zámku se rozprostírá rozlehlý zámecký park ve stylu anglické zahrady. Závěrem výletu zastávka v Poděbradech s volnou procházkou městem. U pramenů si můžete zdarma natočit Poděbradku do přinesených lahví.

Hospital , pevnost, lázně

Hospital Kuks, pevnost Josefov, Poděbrady. Výlet začíná výletu naší nejnavštěvovanější památky s ojedinělou barokní architekturou, a to v areálu Hospitalu Kuks. Během další části výletu zažijete návrat do historie – časem zpátky do doby císaře Josefa II. při prohlídce tajuplných podzemních prostor osvětlených jen svícemi. Pozdně barokní pevnost Josefov (Jaroměř) byla zbudovaná v letech 1780–89 po francouzském vzoru. Závěrem dostanete příležitost vyzkoušet si, jaké to je jít podzemními chodbami úplně potmě. Na zpáteční cestě vás čeká zastávka v Poděbradech.

Lednicko – valtický areál

Návštěva zámku Lednice, který je součástí Lednicko – valtického areálu. Začátkem 19. století byl zámek přebudován na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Dnes je celý areál součástí UNESCO. Po prohlídce zámku následuje návštěva dokonalé francouzské zahrady s rozsáhlým krajinářským parkem, jedním z největších v Čechách. Procházka parkem se může spojit s plavbou na lodičce po rameni řeky Dyje nebo jízdou v kočáře. Závěrem výletu je plánovaná zastávka na zámku Valtice.

Kladruby, Hrádek u Nechanic, Poděbrady

Hřebčín Kladruby nad Labem, zámek Hrádek u Nechanic, Poděbrady. Návštěva zámku, který byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů. Během výletu navštívíte také národní hřebčín v Kladrubech, který je domovem ušlechtilých starokladrubských koní již od 16. století. Závěrem výletu zastávka v Poděbradech.

Hřebčín Kladruby, zámek Kačina, Kutná Hora

Návštěva empírového zámku, sídla rodu Chotků, spolu s návštěvou národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je domovem ušlechtilých starokladrubských koní již od 16. století. Na zpáteční cestě procházka po Kutné Hoře.

Relikviář sv. Maura, Loket, Karlovy Vary

Zámek Bečov nad Teplou ukrývá jedinečnou románskou památku ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel). Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů. Poté následuje návštěva hradu a města Loket. Poslední zastávkou jsou Karlovy Vary.

Relikviář sv. Maura, Karlovy Vary

Zámek Bečov nad Teplou ukrývá jedinečnou románskou památku ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel). Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů. Odpoledne návštěva Karlových Varů.

Relikviář sv. Maura, Mariánské lázně

Zámek Bečov nad Teplou ukrývá jedinečnou románskou památku ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel). Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů. Odpoledne návštěva Mariánských lázní.

Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada, lovecký zámek Ohrada

Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada, lovecký zámek Ohrada. Návštěva novogotického zámku, přestavěného ve stylu anglické windsorské gotiky na reprezentační sídlo Schwarzenberků. Přepychově zařízené dobové interiéry s unikátními dřevořezbami a cennými sbírkami. Odpoledne návštěva ZOO nebo barokního zámku Ohrada na břehu Munického rybníka. Na zámku Ohrada u Hluboké najdete expozici Národního zemědělského muzea Praha zaměřenou na lesnictví, myslivost a rybářství. Zdejší muzeum patří mezi nejstarší v České republice. Každým rokem se zde 23. června konají Národní myslivecké slavnosti.

Staré Hrady, ZOO Chleby

Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně) s ochutnávkou Starohradské medoviny. Výlet pokračuje návštěvou soukromé ZOO ve Chlebech.

Staré Hrady, Botanicus

Prohlídka historické vesnice řemesel a bylinné zahrady Botanicus a návštěva Starých Hradů. Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně) s ochutnávkou Starohradské medoviny.

Staré Hrady, skanzen Přerov nad Labem

Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně) s ochutnávkou Starohradské medoviny. Příjemná procházka po skanzenu, který byl založený již v roce 1900. Dnes je zpřístupněných 32 obytných, hospodářských a ostatních drobných objektů.

Staré Hrady, Poděbrady, plavba lodí

Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně) s ochutnávkou Starohradské medoviny. Odpoledne následuje zastávka v Poděbradech s plavbou parníkem po Labi, kde můžete i poobědvat. Jídlo je nutné objednat předem.

Český Šternberk, rozhledna Špulka

Návštěva hradu Český Šternberk založeného kolem roku 1240 na ostrohu nad řekou Sázavou. Celková dnešní úprava je z konce 18. století. Unikátní rozhledna Špulka na vrchu Březák se stala vítězkou ankety „Rozhledna roku 2014″.

Český Šternberk, Sázavský klášter

Návštěva hradu Český Šternberk založeného kolem roku 1240 na ostrohu nad řekou Sázavou. Celková dnešní úprava je z konce 18. století. Výlet pokračuje návštěvou Sázavského kláštera, významného střediska středověké vzdělanosti založeného v 11. stol. Podobně jako na Velké Moravě se tady pěstovala východní slovanská liturgie. Možnost objednat naučný program Písařská dílna.

Říp, zámek Ploskovice, Litoměřice

Dopoledne výstup na horu Říp, místo spojené s českou mytologií. Odpoledne návštěva zámku Ploskovice a zastávka v Litoměřicích. Původní barokní zámek byl v polovině 19. stol. přestavěn na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda V.

Staré Hrady, zámek Dětenice a pivovar

Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně) s ochutnávkou Starohradské medoviny. Tři prohlídkové okruhy. Zámecké interiéry v Dětenicích vycházejí z archivních materiálů převážně z 18. století a ukazují návštěvníkům vkus a životní styl šlechty na typickém vesnickém panství.

Humprecht, Kost, Sobotka

Výlet do Českého ráje. Lovecký zámek Humprecht byl postaven v polovině 17. století na čedičovém vrchu nad obcí Sobotka. Hrad Kost píše svoji historii už od 13. století. Velkým lákadlem je již tradičně středověká mučírna. Nachází se ve sklepení a ukrývá velké množství nástrojů, které se v dávných dobách používaly k mučení. Odpoledne procházka po centru Sobotky, které je památkovou zónou se zachovalou lidovou architekturou.

Hrad Bezděz, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy

Výlet na monumentální raně gotický královský hrad Přemysla Otakara II. zbudovaný ve 13. stol. Můžete vidět královský palác, purkrabství a unikátní raně gotickou kapli. Po rekonstrukci zpřístupněna Velká věž s jedinečným rozhledem po okolí (Krkonoše, Jizerské hory, České středohoří, Český ráj). Odpoledne můžete plout parníkem po Máchově jezeře nebo se projít turistickou trasou kolem jezera.

Hrad Kokořín, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy

Výlet na hrad v překrásné přírodní scenérii Dokeské pahorkatiny. Původní gotický hrad byl pobořen za husitských válek, poté přestavěn a po roce 1622 opuštěn. Dnešní podoba hradu je výsledkem nákladné restaurace v letech 1911–18. Prohlídka paláce, hradebních ochozů a věže s úchvatnou vyhlídkou. Odpoledne buď okružní plavba parníkem po Máchově jezeře, založeném již Karlem IV., nebo si můžete prohlédnout „hřibovité“ skalní sloupy, z nichž k nejznámějším patří Pokličky.

Zámek Zákupy, skalní hrad Sloup

Zámek Zákupy, upravený ve stylu druhého rokoka pro rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého a jeho manželky císařovny Marie Anny. V r. 1900 měl ve zdejší kapli svatbu František Ferdinand d’Este s Žofií Chotkovou. Odpoledne návštěva skalního hradu Sloup. Okolí hradu je vhodné na krátkou zdravotní procházku. V případě špatného počasí doporučujeme zastávku v Novém Boru nebo v České Lípě.

Loučeň, Jabkenice, biofarma Košík

Zámek Loučeň je romantická barokní památka s původními interiéry. Od roku 1623 vlastnili Loučeň Valdštejnové a od té doby nebyla prodána. Až v roce 2007 došlo k zpřístupnění zámku. Obklopuje ho rozlehlý anglický park, kde je soubor 11 labyrintů a bludišť. Odpoledne návštěva Jabkenic, památníku B. Smetany. Na závěr zájezdu se uskuteční zastávka na biofarmě Košík, která se stala ostrůvkem slovenských produktů ve Středních Čechách. Můžete si zde zakoupit brynzu, oštiepok….V případě zájmu můžeme zastávku na farmě zaměnit za návštěvu zahradnictví Smilovice.

Zámek Orlík, hrad Zvíkov

Návštěva zámku Orlík, který obklopuje hladina Orlické přehrady. Kdysi to byl gotický hrad, původně celnice vybírající poplatek za plavbu po řece. V okolí zámku se rozkládá rozlehlý anglický park se Schwarzenbergskou hrobkou. Procházku parkem můžete zaměnit za projížďku lodí po řece Vltavě. Dále výlet pokračuje prohlídkou areálu hradu Zvíkov s vyhlídkou na řeku Vltavu a Otavu.

Babiččino údolí, zámek Ratibořice

Výlet do údolí řeky Úpy pojmenovaného podle známého díla Babička od Boženy Němcové. Prohlídka Starého bělidla z roku 1797, Viktorčina splavu, mandlu, mlýna a pomníku babičky s vnoučaty. Odpoledne prohlídka zámku Ratibořice z 19. stol. a procházka po České Skalici. Každý rok v září se v muzeu tradičně konají slavnosti jiřinek.

Blaník, Vrchotovy Janovice

Dominantou Vlašimska je bájná hora Velký Blaník (638 m). Hora byla osídlena Kelty již na počátku tisíciletí. úpatí Blaníku pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla. Odpoledne navštívíme zámek Vrchotovy Janovice. Ten je spolu s původním parkem (nazývaný malé Průhonice) zvláštním prostorem s nenápadným, ale silným osobitým kouzlem.

Kutná Hora a kostnice v Sedlci

Návštěva Hrádku, gotického hradu v podobě opevněného městského paláce s nádvořím, věží a arkýři, přestavěného na konci 15. stol. Během prohlídky sestup do středověkého dolu v tradiční hornické kápi – perkytli. Dále je na programu prohlídka chrámu sv. Barbory, unikátního díla gotické architektury, pak Vlašského dvora, následovat bude volná procházka po historickém jádru Kutné Hory a odpoledne prohlídka kostnice a katedrály v Sedlci.

Červená Lhota, Choustník, Tábor

Návštěva vodního zámku Červená Lhota známého z mnoha pohádek, postaveného v nádherné přírodní scenérii. Typická červená fasáda, rybník obklopující zámek, nádherné interiéry včetně sklepních prostor, zámecký park, kaple Nejsvětější Trojice, to vše jsou důvody, proč Červená Lhota patří k nejkrásnějším a nejpohádkovějším zámkům u nás. Odpoledne prohlídka zříceniny hradu Choustník, kde jsou k vidění mohutné hradby a dvě čtyřhranné palácové věže. Jedna z věží slouží jako rozhledna s pěkným výhledem. Následuje návštěva Tábora s volnou procházkou po historickém centru města, kde jsou k vidění zdobené měšťanské domy, pomník Jana Žižky či gotická radnice.

Hluboká nad Vltavou, ZOO a zámek Ohrada, Holašovice

Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada, lovecký zámek Ohrada, Holašovice Návštěva novogotického zámku, přestavěného ve stylu anglické windsorské gotiky na reprezentační sídlo Schwarzenberků. Přepychově zařízené dobové interiéry s unikátními dřevořezbami a cennými sbírkami. Odpoledne návštěva ZOO nebo barokního zámku Ohrada na břehu Munického rybníka. Na zámku Ohrada u Hluboké najdete expozici Národního zemědělského muzea Praha zaměřenou na lesnictví, myslivost a rybářství. Zdejší muzeum patří mezi nejstarší v České republice. Každým rokem se zde 23. června konají Národní myslivecké slavnosti. Při zpáteční cestě zastávka v malebné vesničce Holašovice, která je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Natáčelo se zde několik filmů: filmová verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta a nedávno film Babovřesky.

Josefov, Nové Město, Hospital Kuks

Pevnost Josefov, zámek Nové Město nad Metují, Hospital Kuks Návrat do historie – časem zpátky do doby císaře Josefa II. při prohlídce tajuplných podzemních prostor osvětlených jen svícemi. Pozdně barokní pevnost Josefov (Jaroměř) byla zbudovaná v letech 1780–89 po francouzském vzoru.Závěrem dostanete příležitost vyzkoušet si, jaké to je jít podzemními chodbami úplně potmě. Odpoledne návštěva zámku v Novém Městě nad Metují, který je součástí městské památkové rezervace a Hospitalu Kuks.

Relikviář sv. Maura, Loket

Zámek Bečov nad Teplou. Ukrývá jedinečnou románskou památku ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel). Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů. Odpoledne návštěva hradu Loket, alternativně návštěva Karlových Varů.

K. Čapek, Chyše, Valeč, Manětín

Karel Čapek, zámek a pivovar Chyše u Žlutic, Valeč, Manětín. Prohlídková trasa zámku Chyše sestává celkem ze tří částí – zámecké interiéry, zámecké sklepení a expozice věnovaná pobytu Karla Čapka. V dějinách zámku je nejzajímavější fakt, že zde v roce 1917 působil jako domácí učitel Karel Čapek. Podívat se můžete také do historických interiérů pivovaru, kde vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice. Můžete ochutnat speciality pivní kuchyně, ale hlavně chyšské pivo vařené dle staročeských receptur. Program výletu zahrnuje procházku kolem zámku Valeč, která pokračuje městskou památkovou zónou města Žlutic a Rabštejna nad Střelou, a končí prohlídkou barokního zámku Manětín, který vlastnila druhá větev rodu Lažanských. První větev tohoto rodu vlastnila chyšské panství.