Vodní elektrárna Štěchovice

Výlet s ekologickou tematikou. Návštěva vodního díla na Vltavě, kde se nachází vodní elektrárna. Výroba elektrické energie z obnovitelného a ekologického zdroje. Jaké jsou výhody či nevýhody takového zdroje, se dozvíte právě na tomto výletě.

Období: celoročně
Kategorie: 5. – 9. tř.

Cena:  ZŠ od 250 Kč