Lešany – vojenské technické muzeum

Návštěva nově zbudovaného muzea Historického ústavu armády České republiky s velmi zajímavou expozicí automobilní, dělostřelecké, raketové a těžké bojové techniky z doby od druhé svět. války do současnosti.

Období: červen
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  na vyžádání