iQPARK

Návštěva libereckého zábavně naučného centra. Více jak dvě stě interaktivních, hravých, zábavných a poučných exponátů členěných do tematických okruhů člověk, prostředí, hry, zajímavosti. Pozor návrat v cca 14.00 hod.!!

Období: celoročně
Kategorie: 4. – 9. tř.

Cena:  ZŠ od 530,-Kč