Pekelná cesta jeskyněmi

Čertovsko-mikulášské putování Koněpruskými jeskyněmi, kde cestou potkáte pekelníky i Mikuláše.

Období: 1.12.–3. 12.2020
Kategorie: MŠ pouze předškoláci, 1.–5. tř.

Cena: MŠ 360 Kč (380 Kč) ZŠ 360 Kč (380 Kč)