Pekelná cesta jeskyněmi

Čertovsko-mikulášské putování Koněpruskými jeskyněmi, kde cestou potkáte pekelníky i Mikuláše.

Období: 30.11.–6. 12.2018
Kategorie: MŠ pouze předškoláci, 1.–5. tř.

Cena: MŠ 350 Kč (370 Kč) ZŠ 350 Kč (370 Kč)