Vyšehrad

Prohlídka bájného Vyšehradu, sídla kněžny Libuše a Přemysla Oráče, kde se dále nachází Slavín a románská rotunda sv. Martina z 2. pol. 11. stol. Místo bylo od roku 1654 přestavováno na barokní pevnost a je protkáno sítí podzemních chodeb-kasemat, které prozkoumáte.

Období: září – květen
Vhodnost: 1. – 9. tř.

Cena:  ZŠ od 250

  • Cena bez dopravy (včetně vstupu): 90 Kč/os, minimální počet dětí: 35