Památník Vojna

Návštěva tábora nucených prací z let 1949–51 a vězeňského zařízení pro politické vězně z let 1951–61 se stálou expozicí „Uran v českých dějinách“.

Období: celoročně, mimo pondělí
Kategorie: ZŠ

Cena:  ZŠ 310 Kč (330 Kč)