Libochovice

Návštěva raně barokního zámku upraveného z původního zámku renesančního. V historických interiérech instalace od renesance a baroka až po klasicismus. U zámku se nachází krásná  francouzská zahrada.

Období: duben – říjen, mimo pondělí
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ 300 Kč (320 Kč)    ZŠ 340 Kč (360 Kč)

:-) v dubnu sleva 10 Kč/os