Historicky-naučné výlety pro školy

V této části našeho katalogu jsou nabízeny návštěvy našich nejznámějších historických míst a objektů, které mnohdy měly velmi významné místo v našich dějinách. Říp, Sázava, Karlštejn, Křivoklát, Konopiště jsou místa nepříliš vzdálená a je možno se s nimi seznámit během půldenního výletu. Můžete však navštívit i místa, která leží přímo v Praze, např. Pražský hrad či Vyšehrad.

Staré pověsti české

Praotec Čech, Bivoj ….. zvyky starých Slovanů, hledání pokladu, s tím vším vás seznámí bájná Libuše při akci v „Čechově stodole“. V rámci programu dílničky pro malé šikuly – každý si odveze vlastní výtvor.

Cena od: : 310,-Kč

Říp

Říp - nejpamátnější hora Čech. Náročná vycházka na horu Říp, která má dominující úlohu v české mytologii. Rotunda na vrcholu je od roku 1962 prohlášena národní kulturní památkou.

Cena od: : 270,-Kč

Vyšehrad

Prohlídka bájného Vyšehradu, sídla kněžny Libuše a Přemysla Oráče, kde se dále nachází Slavín a románská rotunda sv. Martina z 2. pol. 11. stol. Místo bylo od roku 1654 přestavováno na barokní pevnost a je protkáno sítí podzemních chodeb-kasemat, které prozkoumáte.

Cena od: : 220,-Kč

Sázavský klášter

Návštěva významného střediska středověké vzdělanosti založeného v 11. stol. Zde se pěstovala východní slovanská liturgie podobně jako na Velké Moravě.

Cena od: : 290,-Kč

Sv. Václav – Stará Boleslav

Návštěva Staré Boleslavi, místa zavraždění knížete Václava – svatého patrona české země a zakladatele českého státu. V ceně zájezdu je prohlídka kostelů s odborným průvodcem.

Cena od: : 240,-Kč

Pražský hrad

Od 9. stol. sídlo českých knížat, pak králů a od r. 1918 prezidentů. Chrám sv. Víta, Svatováclavská kaple, Vladislavský sál, Matyášova brána atd. Jedinečná národní kulturní památka stojí za návštěvu.

Cena od: : 210,-Kč

Točník

Točník - středověk na vlastní kůži. Prohlídka královského hradu postaveného králem Václavem IV. v letech 1395–1400.

Cena od: : 270,-Kč

Křivoklát

Návštěva gotického hradu, jednoho z nejzachovalejších v ČR. V letech 1319–23 a po návratu z Francie r. 1333 zde žil kralevic Karel I. (pozdější císař Karel IV.)

Cena od: : 300,-Kč

Český Šternberk a sokolníci

Návštěva hradu založeného kolem roku 1240 na ostrohu nad řekou Sázavou. Celková dnešní úprava je z konce 18. století.

Cena od: : 300,-Kč

Kokořín

Návštěva hradu v překrásné přírodní scenerii Dokeské pahorkatiny. Dnešní podoba hradu je dána nákladnou restaurací v letech 1911–18.

Cena od: : 250,-Kč

Červený Újezd

Návštěva hradu zbudovaného v letech 2001–2003, kde se dále nachází muzeum Českého venkova. Po prohlídce je k dispozici rozsáhlá zahrada. Venkovská atmosféra je podmalovaná výběhy domácích zvířat (krmení s sebou).

Cena od: : 290,-Kč

Konopiště

Výlet na zámek, který v roce 1887 koupil František Ferdinand d’Este, následník habsburského trůnu. Zámek se pyšní bohatými sbírkami uměleckých předmětů a zbraní, jež patří mezi nejpozoruhodnější v Evropě.

Cena od: : 300,-Kč

Jemniště

Návštěva barokního zámku postaveného do roku 1724 nedaleko Benešova. Zámecký park je volně přístupný a v parku můžeme nově vidět lamy.

Cena od: : 310,-Kč

Hořovice

Návštěva barokního zámku pánů z Vrbna a Bruntálu.

Cena od: : 310,-Kč

Dobříš

Návštěva rozlehlého rokokového zámku postaveného v letech 1745– 65 ve stylu francouzské architektury s náročně upravenou parterovou francouzskou zahradou s pěti terasami, krásnou fontánou a plastikami ukončenou oranžerií. Prohlídka historických interiérů vybavených mobiliářem z doby rokoka a klasicismu.

Cena od: : 320,-Kč

Ploskovice

Návštěva pohádkového zámku, který se stal soukromou rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného českého krále. V ceně zájezdu je i prohlídka umělých jeskyní v suterénu zámku.

Cena od: : 320,-Kč

Libochovice

Návštěva raně barokního zámku upraveného z původního zámku renesančního. V historických interiérech instalace od renesance a baroka až po klasicismus. U zámku se nachází krásná francouzská zahrada.

Cena od: : 270,-Kč

Kačina

Návštěva empírového zámku, sídla rodu Chotků. Tří prohlídkové okruhy. Po dohodě je možná zastávka v Kutné Hoře.

Cena od: : 270,-Kč

Vrchotovy Janovice

Návštěva zámku, který byl postupně přestavován z původní středověké vodní tvrze. Současná podoba je v romantickém duchu nové gotiky z pol. 19. stol. U zámku je velice pěkný krajinářský park – „malé Průhonice“.

Cena od: : 280,-Kč

Nelahozeves

Návštěva renesančního zámku ve stylu italského castela s bastiony, který je od roku 1623 v držení rodiny Lobkowiczů. Možnost výběru ze dvou programů pro školní skupiny včetně kreativní dílničky.

Cena od: : 310,-Kč

Terezín

Návštěva Malé pevnosti, která vznikla v 18. stol., ale do povědomí lidí vstoupila jako místo nacistického teroru. V programu prohlídky také krematorium.

Cena od: : 370,-Kč

Lidice

Návštěva Lidic (dne 10. 6. 1942 nacisty srovnány se zemí). V památníku je nově otevřená galerie. Celá prohlídka památníku i s krátkým filmem trvá asi dvě hodiny.

Cena od: : 250,-Kč

Památník Vojna

Návštěva tábora nucených prací z let 1949–51 a vězeňského zařízení pro politické vězně z let 1951–61 se stálou expozicí „Uran v českých dějinách“.

Cena od: : 310,-Kč