DinoPark

Samostatná návštěva DinoParku v Plzni. Návrat v cca. v 15.00 hod.

Období: duben – září
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ 430 Kč (480 Kč)    ZŠ 430 Kč (480 Kč)