Drábské světničky, hrad Valečov, Klamorna

Pěší výlet skalními masivy, jednou z nejpůsobivějších oblastí Českého ráje. Od zříceniny hradu Valečov (založeného ve 14. stol.) přes Drábské světničky (osídleno již v mladší době kamenné, skalní bloky propojené mosty a ochozy s žebříky) do Příhraz (celkem cca 12 km). Během putování odbočka na Klamornu – hradiště již v pozdní době kamenné a mladší době bronzové.

Období: celoročně
Kategorie: 1. – 9. tř.

Cena:  ZŠ od 380

Hrad Valečov: