Hrad Kokořín, Máchovo jezero

Dopoledne výlet na hrad Kokořín ležící v překrásné přírodní scenerii dokeské pahorkatiny. Původní gotický hrad pobořen za husitských válek, poté přestavěn a po roce 1622 opuštěn. Dnešní podoba hradu je výsledkem nákladné restaurace v letech 1911–18. Prohlídka paláce, hradebních ochozů a věže s nádhernou vyhlídkou. Odpoledne okružní plavba parníkem po Máchově jezeře, založeném již Karlem IV. v r. 1366. K jezeru a okolí se váže báseň K. H. Máchy Máj.

Období: květen – říjen, mimo pondělí
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ od 460 Kč    ZŠ od 470 Kč

Hrad Kokořín:

Plavba po Máchově jezeře: