Historické

Orlík, Zvíkov, Hluboká nad Vltavou, Tábor či Bezděz, to jsou velice známé historické objekty. Jejich nabídka spolu s mnoha dalšími převládá v této části, tematicky zaměřené obdobně jako u půldenních výletů. Navštěvují se však památky, které jsou více vzdáleny od Prahy, a výlet je rozšířen o další část, jako např. o plavbu po Orlické přehradě či Máchově jezeře nebo o návštěvu další kulturní památky.

Říp, zámek Ploskovice

Dopoledne výstup na horu Říp, místo spojené s českou mytologií. Odpoledne návštěva zámku Ploskovice. Původní barokní zámek byl v pol. 19. stol. přestavěn na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda V.

Cena od: : 430,-Kč

Jak se žilo za císaře pána Fr. Josefa I., oběd na parníku

Jak se žilo za císaře pána Fr. Josefa I., oběd na parníku. Ojedinělá expozice na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie (kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zámecké kuchyně). Odpoledne projížďka parníkem, kde bude podáván oběd, poté návštěva kolonády v Poděbradech.

Cena od: : 520,-Kč

Český ráj, zámek Sychrov, hrad Kost

Český ráj, zámek Sychrov, hrad Kost. Výlet do Českého ráje. Nejdříve navštívíme zámek Sychrov. Odpoledne je plánovaná prohlídka hradu Kost.

Cena od: : 480,-Kč

Zámek Orlík, plavba lodí, hrad Zvíkov

Zámek Orlík, plavba lodí, hrad Zvíkov. Dopoledne navštívíme zámek Orlík. V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba proběhla v polovině 19. stol. Po okružní plavbě lodí po přehradě následuje návštěva hradu Zvíkov.

Cena od: : 510,-Kč

Hrad Valečov, Benátky – muzeum hraček

Hrad Valečov, Benátky – muzeum hraček. Výlet do Českého ráje, prohlídka zříceniny skalního hradu Valečov. V areálu je k vidění vězení, hladomorna, zděný palác, skalní komory a chodby. Je zde velký prostor na hraní dětí. Pod hradem je přírodní divadlo. Odpoledne návštěva muzea hraček v Benátkách.

Cena od: : 430,-Kč

Hrad Valečov, zámek Hrubý Rohozec

Hrad Valečov, zámek Hrubý Rohozec. Výlet do Českého ráje, dopoledne prohlídka zříceniny Valečov, skalního hradu. V areálu vězení, hladomorna, zděný palác, skalní komory, chodby. Je zde velký prostor na hraní dětí. Pod hradem je přírodní divadlo. Odpoledne návštěva renesančního zámku Hrubý Rohozec. Na zámku je k vidění expozice bydlení a odívání od renesance po secesi.

Cena od: : 410,-Kč

Hrad Bezděz, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy

Hrad Bezděz, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy. Výlet na monumentální raně gotický královský hrad Přemysla Otakara II. zbudovaný ve 13. stol. Na hradě je k vidění královský palác, purkrabství a raně gotická unikátní kaple. Po rekonstrukci je zpřístupněna Velká věž s jedinečným rozhledem po okolí. Odpoledne okružní plavba parníkem po Máchově jezeře.

Cena od: : 460,-Kč

Hrad Kokořín, Máchovo jezero

Dopoledne výlet na hrad Kokořín ležící v překrásné přírodní scenerii dokeské pahorkatiny. Dnešní podoba hradu je výsledkem nákladné restaurace v letech 1911–18. Prohlídka paláce, hradebních ochozů a věže s nádhernou vyhlídkou. Odpoledne okružní plavba parníkem po Máchově jezeře, založeném již Karlem IV. v r. 1366.

Cena od: : 430,-Kč

Babiččino údolí, zámek Ratibořice

Babiččino údolí, zámek Ratibořice. Výlet do údolí řeky Úpy pojmenovaného podle známého díla Babička od Boženy Němcové. Prohlídka Starého bělidla z roku 1797, Viktorčina splavu, mandlu, mlýna a pomníku babičky s vnoučaty. Odpoledne prohlídka zámku Ratibořice z 19. stol.

Cena od: : 480,-Kč

Zámek Loučeň, Jabkenice

Dopoledne návštěva zámku Loučeň včetně zámecké zahrady. V zahradě je vytvořeno několik bludišť, která mohou děti procházet. Odpoledne návštěva Jabkenic, působiště B. Smetany.

Cena od: : 440,-Kč

Blaník, Vrchotovy Janovice

Blaník, místo opředené známou pověstí o rytířích, schovaných v nitru hory. Návštěva vrchu, kde se nachází nově zrekonstruovaná rozhledna s krásným rozhledem po okolí. Odpoledne návštěva zámku Vrchotovy Janovice. Současná podoba je v romantickém duchu nové gotiky z pol. 19. stol. U zámku je velice pěkný krajinářský park – „malé Průhonice“.

Cena od: : 350,-Kč

Tábor – mistr Jan Hus, Jan Žižka, husité

Tábor – mistr Jan Hus, Jan Žižka, husité. Výlet do města husitů s prohlídkou středověkého podzemí, muzea husitství a věže Kotnov. Odpoledne návštěva Kozího hrádku, známého působiště mistra Jana Husa (nebo Chýnovských jeskyní).

Cena od: : 480,-Kč

Kutná Hora, kostnice v Sedlci

Výlet do Kutné Hory. Návštěva Hrádku, gotického hradu v podobě opevněného městského paláce s nádvořím, věží a arkýři, přestavěného na konci 15. stol. Během prohlídky sestoupíme do středověkého rudného okrsku v tradiční hornické haleně a kápi – perkytli. Dále je v programu prohlídka chrámu sv. Barbory, unikátního díla gotické architektury a návštěva kostnice v Sedlci.

Cena od: : 500,-Kč

Červená Lhota, Choustník

Návštěva zámku známého z mnoha pohádek postaveného v nádherné přírodní scenérii – Červená Lhota. Odpoledne návštěva zříceniny hradu Choustník.

Cena od: : 390,-Kč

Zámek Zákupy, skalní hrad Sloup nebo plavba po Máchově jezeře

Zámek Zákupy, skalní hrad Sloup nebo plavba po Máchově jezeře. Dopoledne návštěva zámku Zákupy, upraveného ve stylu druhého rokoka pro odstoupivšího císaře Ferdinanda V. V r. 1900 měl ve zdejší kapli svatbu František Ferdinand d’Este s Žofií Chotkovou. V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi. Odpoledne návštěva skalního hradu Sloup. Okolí hradu je vhodné pro hraní dětí.

Cena od: : 430,-Kč

Pevnost Josefov, zámek Nové Město nad Metují

Pevnost Josefov, zámek Nové Město nad Metují. Dopoledne návštěva pozdně barokní pevnosti Josefov, jejímž základem jsou mohutné hradby tvořené nasypanou zeminou a obezděné cihlami. Zde prohlídka kasemat. Odpoledne návštěva zámku Nové Město nad Metují. Renesanční, raně barokně upravený zámek, vybavený dobovými interiéry ve stylu secese včetně uměleckých sbírek.

Cena od: : 530,-Kč

Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada

Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada. Návštěva monumentálního novogotického zámku, přestavěného ve stylu anglické windsorské gotiky na reprezentační sídlo Schwarzenberků. Přepychově zařízené dobové interiéry s unikátními dřevořezbami a cennými sbírkami. Odpoledne návštěva ZOO u barokního zámku Ohrada na břehu Munického rybníka.

Cena od: : 500,-Kč

Relikviář svatého Maura

Návštěva zámku Bečova n. Teplou. Zde je vystavena jedinečná románská památka ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel). Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů. Odpoledne návštěva hradu Loket, alternativně návštěva Karlových varů.

Cena od: : 570,-Kč