Hrad Kokořín, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy

Kategorie: výlety pro seniory. Výlet na hrad v překrásné přírodní scenérii Dokeské pahorkatiny. Původní gotický hrad byl pobořen za husitských válek, poté přestavěn a po roce 1622 opuštěn. Dnešní podoba hradu je výsledkem nákladné restaurace v letech 1911–18. Prohlídka paláce, hradebních ochozů a věže s úchvatnou vyhlídkou. Odpoledne buď okružní plavba parníkem po Máchově jezeře, založeném již Karlem IV., nebo si můžete prohlédnout „hřibovité“ skalní sloupy, z nichž k nejznámějším patří Pokličky.

Náš autobus zastavuje pod HRADEM KOKOŘÍN a cesta k hradu trvá pomalou chůzí po hůře zpevněné cestě do mírného kopce asi 10 minut. Výlet není vhodný pro handicapované návštěvníky s vozíkem (cesta na hrad není uzpůsobena pro invalidní vozíky,  areál není bezbariérový, na hradě je třeba překonávat mnoho schodů). Hrad nabízí dva prohlídkové okruhy:

I. prohlídkový okruh: S průvodcem, obsahuje prohlídku starého paláce, ochozy, vyhlídkovou věž.
II. prohlídkový okruh: Nabízí individuální vyhlídku z věže,bez průvodce.

Po prohlídce hradu vás zavezeme ke kokořínským POKLIČKÁM. Jedná se o ojedinělé a až 12 m vysoké pískovcové útvary, které vypadají jako přerostlé houby. V případě zájmu nabízíme 5 km turistickou trasu k pokličkám.V odpolední části výletu je v programu PROJÍŽĎKA LODÍ (50 minut) po Máchově jezeře. Nejkratší cesta z parkoviště autobusu k Máchovu jezeru trvá přibližně 20 minut. Plavba lodí se může zaměnit za procházku kolem Máchova jezera a prohlídku Doks. Vše po domluvě při objednávání výletu. Můžeme zajistit společný oběd, jednotné menu.

výlety pro seniory

Období: květen–září mimo pondělí

Cena výletu: 360 Kč (bez vstupného)

Cena vstupného:

  • hrad Kokořín I. a II. okr. 40/50/80 Kč/os. (děti 6–15 let/senioři +65/dospělí)
  • hradní věž 30 Kč/os.
  • plavba lodí 50/90/90 Kč/os.

výlety pro senioryFotogalerie:
Hrad Kokořín

Máchovo jezero – plavba lodí