iQLANDIA

Moderní science centrum v Liberci. Pozor: návrat v cca 15 hod.!

Období: celoročně
Kategorie: 4. – 9. tř.

Cena:  od 590,- Kč