Experimentální archeologie

Poznávání naší dávné minulosti je spojeno s vyčerpávající prací. Nejen odkrývání míst starých osídlení ale i praktické ověřování prastarých technik je náplní práce současných archeologů. S prastarými postupy a technikami se můžete seznámit v muzeu v Mladé Boleslavi.

Nabízené programy: Pravěk, doba kamenná / bronzová, Keltové, Římané, Slované, středověk

Období: celoročně
Kategorie: 1. – 9. tř.

Cena:  Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.