A. Dvořák, J. J. Ryba

Pod heslem „Co Čech, to muzikant“ navštívíme novorenesanční zámek Vysoká u Příbrami, kde je památník skladatele Antonína Dvořáka a Rusalčino jezírko. V kostele nám varhaník zahraje ukázku z vánoční mše. (Česká mše vánoční „Hej mistře“.)

Období: celoročně
Kategorie: 1. – 9. tř.

Cena:  na vyžádání