Terezín

Návštěva Malé pevnosti, která vznikla v 18. stol., ale do povědomí lidí vstoupila jako místo nacistického teroru. V programu prohlídky také krematorium.

Možná kombinace: Terezín – Lidice. (Podle uvážení pedagogů.) Návrat kolem 14.00 h.

Období: celoročně
Kategorie: ZŠ

Cena:  ZŠ 370 Kč (390 Kč)