Staré pověsti české

Praotec Čech, Bivoj ….. zvyky starých Slovanů, hledání pokladu, s tím vším vás seznámí bájná Libuše při akci v „Čechově stodole“. V rámci programu dílničky pro malé šikuly – každý si odveze vlastní výtvor.

Období: celoročně
Kategorie: MŠ, 1. – 5. tř.

Cena:  MŠ 330 Kč (350 Kč)    ZŠ 330 Kč (350 Kč)