Říp

Říp – nejpamátnější hora Čech. Náročná vycházka na horu Říp, která má dominující úlohu v české mytologii. Pověst o příchodu praotce Čecha byla zaznamenána již Kosmou a později zpracována A. Jiráskem. Hora byla odedávna poutním místem a shromaždištěm lidu. Rotunda na vrcholu je od roku 1962 prohlášena národní kulturní památkou.

Nabízené kombinace za příplatek: památník A. Dvořáka v Nelahozevsi.

Období: duben – říjen, mimo pondělí
Kategorie: 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ 290 Kč (310 Kč)    ZŠ 290 Kč (310 Kč)