Kačina

Návštěva empírového zámku, sídla rodu Chotků.

Tří prohlídkové okruhy:

  1. zámek – životní styl šlechty
  2. vývoj zemědělství a potravinářského průmyslu
  3. knihovna a divadlo. Po dohodě je možná zastávka v Kutné Hoře.

Období: duben – říjen
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ 280 Kč (300 Kč)    ZŠ 310 Kč (330 Kč)