Hřebčín

Celodenní návštěva soukromého hřebčína, kde chovají a trénují kladrubské koně. Dopoledne prohlídka stájí, pastvin, zoo koutku s domácími zvířaty a hlavně svezení na malých ponících či koních (dle věku návštěvníků). Odpoledne jízda v kočáře taženém dvojspřežím. Objekt se nachází uprostřed pastvin v klidném prostředí mimo jakýkoli ruch. Velice pohodový a klidný výlet.

V případě zájmu alternativně odpolední program v muzeu v Jílovém u Prahy, zde rýžování zlata.

Návštěva hřebčína je možná i jako půldenní výlet.

Období: květen – září
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ 410 Kč (440 Kč)    ZŠ 410 Kč (440 Kč)