Zoologické zahrady, hřebčíny a obory

V této části najdete výlety, kde hlavní část je věnována zvířatům. Děti mohou poznat různé zoologické zahrady, navštívit hřebčíny, obory či zařízení pro zraněná zvířata.

Hřebčín

Celodenní návštěva soukromého hřebčína, kde chovají a trénují kladrubské koně. Dopoledne prohlídka stájí, pastvin, zoo koutku s domácími zvířaty a hlavně svezení na malých ponících či koních (dle věku návštěvníků). Odpoledne jízda v kočáře taženém dvojspřežím. Objekt se nachází uprostřed pastvin v klidném prostředí mimo jakýkoli ruch. Velice pohodový a klidný výlet. V případě zájmu alternativně odpolední program v muzeu v Jílovém u Prahy, zde rýžování zlata.

Cena od: : 410,-Kč

Safari Dvůr Králové

Výlet na safari do Dvora Králové s povídáním o zvířatech, Africe, s projížďkou safaribusem a prohlídkou pavilonů.

Cena od: : 490,-Kč

ZOO Liberec, Sychrov

Návštěva zoologické zahrady, kde chovají vzácné bílé tygry. Následuje prohlídka zámku Sychrov. Romantický zámek, postavený na místě gotické tvrze, byl obýván francouzskou šlechtou.

Cena od: : 520,-Kč

ZOO Plzeň, DinoPark

Zoologická zahrada v Plzni (mj. ukázka pravěké vesnice a statku z 19. st.). Dále DinoPark s pohyblivými modely v životní velikosti a 3D kinem.

Cena od: : 530,-Kč

DinoPark

Samostatná návštěva DinoParku v Plzni. Návrat v cca. v 15.00 hod.

Cena od: : 430,-Kč

ZOO Chleby, Poděbrady, plavba lodí

Dopoledne návštěva ZOO ve Chlebech s tematickým programem. Odpoledne návštěva Poděbrad s plavbou parníkem po Labi, kde bude podáván i oběd.

Cena od: : 480,-Kč

Kladrubský bělouš, zámek Kačina nebo Kutná Hora

Kladrubský bělouš, zámek Kačina nebo Kutná Hora . Výlet do světoznámého, nově zrekonstruovaného hřebčína založeného již v roce 1569. Od r. 1770 je zde nepřetržitý chov kladrubských běloušů. Prohlídka historického hřebčína, stájí a výběhů je zakončena projížďkou v povozu taženém koňmi.Odpoledne prohlídka romantického zámku Kačina (klídek a pohoda) nebo Kutné Hory pro starší děti.

Cena od: : 460,-Kč

Hřebčín Slatiňany, Chrudim - výroba loutky

Hřebčín Slatiňany, Chrudim - výroba loutky. Výlet do hřebčína ve Slatiňanech s prohlídkou stájí známých kladrubáků, včetně projížďky v kočáře taženém koňmi. Odpoledne návštěva muzea loutek, kde si děti vyrobí malou loutku.

Cena od: : 500,-Kč

Skanzen Vysočina, hřebčín Slatiňany

Skanzen Vysočina, hřebčín Slatiňany. Výlet do skanzenu Veselý kopec na Vysočině s řadou fungujících technických památek poháněných vodou (mlýn, katr, lisovna apod.). Odpoledne návštěva hřebčína ve Slatiňanech s prohlídkou stájí pověstných kladrubáků. Na závěr projížďka v kočáře taženém koňmi.

Cena od: : 560,-Kč

Bílí jeleni, zámek Žleby

Návštěva obory, kde je chováno stádo vzácných bílých jelenů. Odpoledne návštěva zámku Žleby. Interiéry jsou vybaveny zařízením a sbírkami ze 16.–19. st. (nábytek, zbraně, sklo, porcelán, lovecké trofeje, obrazy).

Cena od: : 470,-Kč