Pravčická brána, Tichá soutěska

Výlet do turisticky velmi zajímavého místa nazývaného Českosaské Švýcarsko. Během 14km pochodu návštěva Pravčické brány, mohutného skalního mostu – chráněného přírodního výtvoru v Jetřichovických stěnách (největší toho druhu v Evropě). Dále sestup do Tiché soutěsky a plavba na pramicích tímto romantickým přírodním útvarem.

Období: duben – říjen
Kategorie: 3. – 9. tř.

Cena:  ZŠ od 490