Fort Hary

Návštěva pevnosti lovců kožešin a indiánské vesnice na americkém divokém západě. Sruby lovců s dobovým vybavením, malovaná tee pee včetně předmětů denní potřeby. Ukázky střelby, zacházení s lasem, bičem atp.

Období: květen, červen
Kategorie: MŠ, 1. – 9. tř.

Cena:  MŠ od 460 Kč    ZŠ od 460 Kč